Угода конфіденційності

 1. Дана Угода діє для всіх інтернет-сервісів, інтернет-сайтів та інтернет-продуктів (надалі усі разом «Сервіси», а кожен окремо – «Сервіс»), що надаються порталом "Харьков ИНФО" та/або його пов’язаними (афілійованими) компаніями (надалі – «Володілець»).
 2. Ця Угода є договором приєднання, використання Користувачем Сервісів свідчить про приєднання Користувача до даної Угоди повністю та підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 3. Під час користування Користувачем Сервісами Володілець здійснює збір та обробку даних Користувача серед яких можуть бути персональні дані, а саме:
  3.1 даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами;
  3.2 файли cookie;
  3.3 ір-адреси;
  3.4 параметри та налаштування інтернет-браузерів.
 4. Володілець включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно увесь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів.
 5. Володілець здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісів).
 6. Володілець використовує знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.
 7. Володілець має право передати базу персональних даних або її частину, до якої включені персональні дані Користувача, третім особам без повідомлення про це Користувача у наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними/афілійованими з Володільцем; новому власнику та/або Володільцю Сервісу для оброблення з метою, передбаченою даною Угодою; іншим користувачам Сервісів, якщо на Сервісі передбачено відповідний функціонал.
 8. Під час користування Користувачем Сервісами, на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені у пунктах 3.2, 3.3 та 3.4 даної Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
  8.1 системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники bigmir.net, Google Analytics тощо);
  8.2 соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook тощо);
  8.3 системи банеропоказів;
  8.4 інші ресурси.
 9. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
 10. Оброблення персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Володілець приймає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема, оброблення даних здійснюється на обладнанні, що міститься у охоронюваних приміщеннях із обмеженим доступом.
 11. Володілець має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. У цьому випадку усі зміни будуть опубліковані за адресою www.kharkov.info/agreement і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів від дня такої публікації.