Мінекономіки запрошує підприємців приєднуватися до політики «Зроблено в Україні»

Мінекономіки запрошує підприємців приєднуватися до політики «Зроблено в Україні»Мінекономіки запрошує підприємців приєднуватися до політики «Зроблено в Україні»

Источник фото: kharkivoda.gov.ua

Для сприяння розвитку українських виробників та стимулювання попиту на українські товари, Уряд запровадив нову державну політику «Зроблено в Україні».

Підприємцям, які виробляють в Україні, створюють додану вартість та робочі місця, надаватимуть найбільше сприяння від держави. Крім того, при купівлі українських товарів, до 40% коштів через сплачені податки повертаються у бюджет на потреби сил безпеки та оборони.

Щоб підприємство стало частиною «Зроблено в Україні», його виробничі потужності мають бути в Україні. Для того, щоб покупець точно розумів, що товар вироблено в Україні – створено універсальне маркування для товарів

українського виробництва, яке можна використовувати для пакування та в рекламних матеріалах.

Щоб позначити товар таким логотипом «Зроблено в Україні» потрібно:

  • перейти на сайт https://madeinukraine.gov.ua/ державної програми «Зроблено в Україні». 
  • завантажити бренд бук або створити власний дизайн на базі платформи;
  • промаркувати свій продукт логотипом «Зроблено в Україні».

Як результат – покупці легко вирізнятимуть українські товари поміж інших.

На сторінках платформи «Зроблено в Україні» в соцмережах можна знайти останні новини та історії підприємців, які вже доєдналися.

Більш того, кожен підприємець має унікальну можливість розповісти про свій продукт на всю Україну. Для цього треба зробити якісні фото або відео зі своїми промаркованими товарами та написати свою історію успіху в особисті повідомлення на офіційних сторінках «Зроблено в Україні» у соцмережах.

Крім того, Кабінет Міністрів України спільно з Радою з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, Радою бізнес-омбудсмена України запустили комунікаційну складову платформи «Зроблено в Україні», яка допоможе виміряти рівень задоволеності підприємців державними інституціями та послугами.

The Ministry of Economy invites entrepreneurs to join the "Made in Ukraine" policy

To promote the development of Ukrainian producers and stimulate demand for Ukrainian goods, the Government has introduced a new state policy "Made in Ukraine".

Entrepreneurs who produce in Ukraine, create added value and jobs, will receive the most support from the state. In addition, when purchasing Ukrainian goods, up to 40% of the funds paid through taxes are returned to the budget for the needs of the security and defence forces.

For a company to become part of the Made in Ukraine programme, its production facilities must be located in Ukraine. To ensure that the buyer understands exactly that the goods are made in Ukraine, a universal labelling has been created for goods.

for Ukrainian-made goods, which can be used for packaging and in advertising materials.

To mark a product with the "Made in Ukraine" logo, you need to

  • go to the website https://madeinukraine.gov.ua/ of the state programme "Made in Ukraine".
  • download the buk brand or create your own design based on the platform;
  • mark your product with the "Made in Ukraine" logo.

As a result, buyers will be able to easily distinguish Ukrainian goods from others.

On the social media pages of the Made in Ukraine platform, you can find the latest news and stories of entrepreneurs who have already joined.

Moreover, each entrepreneur has a unique opportunity to tell about their product to the whole of Ukraine. To do this, they need to take high-quality photos or videos of their labelled products and write their success story in personal messages on the official Made in Ukraine social media pages.

In addition, the Cabinet of Ministers of Ukraine, together with the Council for Support of Entrepreneurship under Martial Law and the Business Ombudsman Council of Ukraine, launched the communication component of the Made in Ukraine platform, which will help measure the level of satisfaction of entrepreneurs with state institutions and services.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела