У Харківській ОВА проголосували за перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Куп’янського та Ізюмського районів

У Харківській ОВА проголосували за перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Куп’янського та Ізюмського районівУ Харківській ОВА проголосували за перейменування понад 50 об’єктів топоніміки Куп’янського та Ізюмського районів

Источник фото: kharkivoda.gov.ua

Засідання Робочої групи Харківської ОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії відбулося 12 червня.

Під час заходу розглянули питання щодо перейменування об’єктів топоніміки відповідно до Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Нагадаємо, наприкінці квітня повноваження щодо перейменування по тих населених пунктах, де органи місцевого самоврядування не ухвалили рішення, перейшли до голів або осіб, які здійснюють повноваження обласних державних адміністрацій.

«До розгляду та обговорення пропозицій винесли на перейменування 47 об'єктів топоніміки Куп’янського району та 7 – Ізюмського району. Щодо перейменування насамперед будемо орієнтуватися на пропозиції від громад, адже вони вже пропрацювали різні варіанти з місцевим населенням. Проте звертаємо увагу і на назви, пов’язані з історичними діячами, адже громадськість необхідно ознайомлювати з нашим минулим», – зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

Вона наголосила, що наступне засідання планують провести 17 червня і розглянути на ньому частину об’єктів топоніміки Чугуївського району. У цьому районі необхідно перейменувати понад 100 об’єктів топоніміки.

«Топоніми, де згадувалися особи комуністичного режиму, були дешевим і дієвим інструментом просування ідей, які вигідні для них, нав'язували ідею «руського міру». Сьогоднішні виклики вимагають від нас захищати свій культурний простір усіма доступними інструментами. І ця робоча група наділена нині такими повноваженнями, які зможуть захистити нашу країну і стати на заваді культурної експансії росії в Україні»,  – зауважила начальниця Північно-Східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.

Kharkiv Oblast State Administration voted to rename more than 50 toponymic objects of Kupiansk and Izium Rayons

The Kharkiv Oblast State Administration voted to rename more than 50 toponymic objects of the Kupyansk and Izyum RayonsThe Kharkiv Oblast State Administration voted to rename more than 50 toponymic objects of the Kupyansk and Izyum Rayons.

A meeting of the Kharkiv Regional State Administration's Working Group on De-imperialisation and Decolonisation of Place Names was held on 12 June.

During the event, they considered the issue of renaming place names in accordance with the Law of Ukraine "On Condemnation and Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy in Ukraine and Decolonisation of Place Names". As a reminder, in late April, the authority to rename those settlements where local governments have not made a decision was transferred to the heads or persons exercising the powers of regional state administrations.

"We have submitted 47 place names in Kupiansk district and 7 in Izium district for consideration and discussion. When it comes to renaming, we will primarily focus on proposals from communities, as they have already worked out various options with the local population. However, we are also paying attention to names associated with historical figures, as the public needs to be familiarised with our past," said Vita Kovalska, deputy head of the Kharkiv Regional Administrative Department.

She emphasised that the next meeting is scheduled for 17 June and will consider some of the place names in Chuhuiv district. More than 100 place names in this district need to be renamed.

"Place names that mentioned people of the communist regime were a cheap and effective tool for promoting ideas that were beneficial to them, imposing the idea of the 'Russian world'. Today's challenges require us to protect our cultural space with all available tools. And this working group is now empowered to defend our country and prevent Russia's cultural expansion in Ukraine," said Maria Takhtaulova, head of the North-Eastern Interregional Department of the Ukrainian Institute of National Memory.

Источник: kharkivoda.gov.ua

Копировать
Поделиться:

Ещё новости раздела